Loading color scheme

Privacystatement

*Laatst bijgewerkte versie d.d. 19 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van hardloop- en wandelorganisatie JustGoo, gevestigd aan de Houtstraat 29, 6343 BJ te Klimmen. JustGoo is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer81796013. In de onderstaande tekst zal worden gesproken over “JustGoo”.

JustGoo biedt diverse soorten trainingen aan verdeeld over de locaties Bunde, Maastricht, Sittard, Valkenburg, Eijsden en Sibbe. Cursussen, workshops etc kunnen ook van andere locaties worden verzorgd.

JustGoo verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. 
In dit Privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.Bewust of onbewust deelt u gegevens met ons.  In dit statement geven wij aan hoe wij  met uw persoonsgegevens omgaan. Heeft u vragen over dit Privacystatement? Stel uw vraag dan gerust via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gegevens JustGoo:

Contactpersoon: Erwin Spijkers
Adres: Houtstraat 29, 6343 BJ Klimmen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 06-2792 5005
Website: www.justgoo.nl
IBAN: NL53 RABO 0364 6874 79
KVK nr: 81796013
BTW nr: NL003605056B02

Welke persoonsgegevens  vragen en bewaren wij van u, met welk doel doen wij dat, en hoe lang bewaren wij uw gegevens?

1) Aanmeldformulier

1.1. Via het aanmeldformulier wordt u lid van JustGoo. De gegevens die wij vragen zijn ten behoeve van de ledenadministratie én de automatische incasso i.v.m. het innen van de contributiegelden

1.2. De gegevens die wij van u vragen, zijn:
naam , voornaam, voorletters, adres, geboortedatum, telefoonnummer, telefoonnummer in geval van nood, e-mailadres, banknummer, tenaamstelling van het banknummer, de locatie van waaruit wordt getraind en de keuze voor het soort lidmaatschap. Tevens kunt u op dit formulier aangeven of u de JustGoo nieuwsbrief wilt ontvangen

1.3. Na ontvangst en ondertekening ontvangt het nieuwe lid, via e-mail, een bevestiging van de aanmelding. In deze bevestiging wordt het unieke JustGoo lidnummer kenbaar gemaakt, de keuze voor het abonnement, én wordt aangegeven wanneer voor het eerst de incasso ingaat

1.4. Het aanmeldformulier wordt na de registratie van de gegevens in het archief opgeslagen zolang het lidmaatschap duurt. Het formulier wordt niet gedigitaliseerd opgeslagen

1.5. Ná beëindiging  van het lidmaatschap wordt het formulier vernietigd. Dit gebeurt ten minste uiterlijk na 6 maanden

1.6. De gegevens die via het aanmeldformulier worden verkregen worden alleen gedeeld met de bank i.v.m. de automatische incasso van de contributie

2) Intakeformulier met gezondheidsvragen

2.1. Bij aanvang van het lidmaatschap, of het volgen van een cursus bij JustGoo, wordt het nieuwe lid of cursist verzocht een intakeformulier met een aantal gezondheidsvragen in te vullen. Het is een leidraad om de trainer en organisatie te informeren over eventuele gezondheidsklachten die mogelijk van invloed zijn op het hardlopen of wandelen

2.2. Naast de gezondheidsvragen worden op het formulier de volgende persoonsgegevens gevraagd:
naam , voornaam, voorletters, adres, geboortedatum, telefoonnummer, telefoonnummer in geval van nood, e-mailadres, de locatie van waaruit wordt getraind, leeftijd, lengte en gewicht

2.3. Het lid of de trainer c.q. organisatie kan om reden van de antwoorden op het formulier reden hebben dit te bespreken. De trainer van JustGoo of de JustGoo organisatie zal hiermee vertrouwelijk om gaan, de gegevens en de aard en uitkomst van het intakegesprek niet delen met derden c.q. toestemming aan het lid vragen om dit wel te doen, indien noodzakelijk

2.4. Het intakeformulier is een momentopname en een leidraad om gezondheidsklachten te achterhalen of boven water te krijgen. Om die reden zal het formulier uiterlijk na 3 maanden of na het einde van een cursus worden vernietigd.

2.5. Het intakeformulier bestaat alleen als hard-copy, wordt niet gedigitaliseerd, en er zal op geen enkele wijze iets over de gezondheid van het lid worden vastgelegd

2.6. Trainers van JustGoo hebben een geheimhoudingsverplichting en zijn niet gerechtigd de intakegegevens te delen met anderen, behalve collega trainers en de JustGoo directie

3) Identiteitskaartje

Bij aanvang van het lidmaatschap, of het volgen van een cursus bij JustGoo, wordt het nieuwe lid verzocht een identiteitskaartje met een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Dit kaartje is strikt persoonlijk, wordt niet geregistreerd door JustGoo, en dient ter herkenning van het lid bij een eventuele calamiteit tijdens een training

4) Ledenadministratie

4.1. Ten behoeve van de ledenadministratie worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:
naam , voornaam, voorletters, adres, geboortedatum, man of vrouw, hardloper of wandelaar, telefoonnummer, telefoonnummer in geval van nood, e-mailadres, banknummer, tenaamstelling van het banknummer, de locatie van waaruit wordt getraind, de keuze voor het lidmaatschap, lid sinds, uniek JustGoo lid nummer, datum invulling machtigingsformulier.4.2. De gegevens worden geregistreerd zolang als het lidmaatschap duurt

4.3. Het lidmaatschap dient via een e-mail aan JustGoo te worden opgezegd. Het lid krijgt een bevestiging van de opzegging . Hiervan wordt een aantekening in de ledenadministratie gemaakt

4.4. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt het lid uit de ledenadministratie verwijderd en geregistreerd in het overzicht “oud leden”

4.5. Na uiterlijk 12 maanden worden alle gegevens van het oud lid uit de administratie verwijderd. Ook wordt dan het aanmeldformulier uit het archief vernietigd

4.6. De persoonsgegevens uit de ledenadministratie worden met niemand van buiten de JustGoo organisatie gedeeld. De gegevens worden verwerkt door de  afdeling ledenadministratie. Degenen die werken aan de ledenadministratie hebben een geheimhoudingsverplichting en zijn niet gerechtigd deze persoonsgegevens te delen met anderen.

5) Aanmeldingen voor cursussen, speciale trainingen, clinics, workshops, bijeenkomsten etc.

5.1. Ten behoeve van de registratie van bovengenoemde evenementen zullen alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden gevraagd en geregistreerd.

5.2. Deze  gegevens  zijn: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer

5.3. Aanmeldingen gaan digitaal via de mail en worden in speciale lijsten geregistreerd

5.4. Na afloop van een dergelijk evenement worden alle gegevens verwijderd, uiterlijk 3 maanden na het evenement.

5.5. Deze gegevens worden gedeeld met:
-de trainer(s) of docenten van de betreffende cursus, workshop

6) Nieuwsbrief JustGoo

6.1. In verband met de interne informatievoorziening , nieuwtjes etc wordt regelmatig een nieuwsbrief aan de leden verstuurd.

6.2. De persoonsgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn de naam, voornaam en het e-mailadres

6.3. Aanmelding voor de nieuwsbrief is op eigen intiatief  en kan worden gedaan via het aanmeldformulier of via de website van JustGoo

6.4. Afmelding voor de nieuwsbrief is ook op eigen intiatief en kan worden verricht via de nieuwsbrief zelf

7) Website JustGoo: www.justgoo.nl

7.1. JustGoo spant zich in uw persoonsgegevens  te beveiligen tegen verlies, tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking, ongeautoriseerde toegang en publicatie en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek
JustGoo is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via mail verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan JustGoo

7.2. Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van JustGoo. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. JustGoo raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

8) Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd, en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Algemene informatie:

1)Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming zal JustGoo geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, tenzij JustGoo wettelijk verplicht is deze informatie aan deze derden te verstrekken. Onder het hoofdstuk “ welke persoonsgegevens vragen en bewaren wij van u etc ” ,  vindt u een overzicht welke persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

2) Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht JustGoo te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij JustGoo op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen). U kunt verzoeken uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Bij een dergelijk verzoek dient u zich eerst te legitimeren. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, dan zal JustGoo deze verwijdering doorvoeren, dan wel met u overleggen waarom de organisatie over de persoonsgegevens dient te beschikken

3) Minderjarigen
Indien u als minderjarige in onze administratie wordt geregistreerd, dan dient dit te gebeuren met expliciete toestemming van ouder(s) of voogd

4) Wijziging van het Privacy beleid
JustGoo past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze zo veel als mogelijk is up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen en JustGoo raadt u aan om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal JustGoo u via de nieuwsbrief en de website informeren

5) Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan helpt JustGoo u graag verder. Wij vragen u zich daarbij te legitimeren als lid van JustGoo. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

6) Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt JustGoo verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de hieronder vermelde verantwoordelijke.
Verantwoordelijke: Erwin Spijkers, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoonnr: +31 (0)6 27 92 50 05